:נושאים נוספים
ביטוח לאומי
 

הורה המעסיק מטפלת בביתו, מחויב עפ"י חוק לבטח אותה במוסד לביטוח לאומי.
אין זה סוד כי מטפלות רבות אינן מעוניינות שההורים ידווחו על העסקתן לביטוח לאומי, ולמעשה הורים רבים גם אינם בדיוק מתעקשים על כך, בלשון המעטה.
רצוי שתדעי כי בתרחיש שבו המטפלת תיפצע בביתך או תהיה לה תאונת עבודה כלשהי בזמן עבודתה, היא תפנה לביטוח לאומי לבקשת פיצויים וזה רק עניין של זמן עד שביטוח לאומי יגיע אלייך. במקרה שכזה את עלולה לשלם קנסות גבוהים של הביטוח הלאומי. אם ברצונך להימנע מהמצב הזה, מומלץ כבר מלכתחילה לפעול בהתאם לחוק.

להלן כל המידע שהינך זקוקה לו בנוגע לדיווח על העסקת מטפלת לביטוח הלאומי:


איך רושמים את המטפלת לביטוח הלאומי?
על ההורה לדווח לביטוח הלאומי על העסקתה של המטפלת עד שבועיים מיום תחילת העסקתה.
אופן הרישום של המטפלת יכול להתבצע ע"י ההורים בשני אופנים:
- פנייה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתו
- הורדת טופס רישום עובדת משק בית ושליחתו בדואר לסניף הקרוב לביתו.

מהם שיעור דמי הביטוח הלאומי?
בגין מטפלת שמלאו לה 18 שנים וטרם הגיעה לגיל הפרישה,ישלם ההורה לביטוח לאומי סכום לפי חישוב של  7.25% משכרה היומי/חודשי.
2% – ינוכה משכרה של המטפלת
5.25 – ישולם ע"י ההורה המעסיק.

* תעריף זה כולל בתוכו גם את ביטוח הבריאות של המטפלת.

איך ומתי משלמים את הביטוח הלאומי?
דמי הביטוח הלאומי משולמים פעמיים בשנה:
10 ביולי: בגין החודשים ינואר- יוני הקודמים.
10 בינואר: בגין החודשים יולי-דצמבר הקודמים.

לקראת מועדי התשלום הנ"ל, הביטוח הלאומי ישלח לבית ההורים המעסיקים את הטפסים באמצעותם עליהם לשלם את דמי הביטוח
.
בנוסף,ניתן לשלם את דמי הביטוח באינטרנט באמצעות אתר התשלומים של הביטוח הלאומי

מהי ההכנסה המינימאלית לתשלום ביטוח לאומי
ההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח שווה לשכר המינימום על-פי הקבוע ב"חוק שכר המינימום" ובהתאם למעמדה של המטפלת על פי הפירוט הבא:
שכר חודשי: ₪3585.18 לחודש.
שכר יומי: ₪165.47. (למועסק כ-5 ימים בשבוע)
שכר לפי שעה: ₪19.28


הערות:
> עליך להודיע לביטוח לאומי על הפסקת העסקתה של המטפלת ו/או החלפתה במטפלת אחרת.
> התיק בביטול לאומי רשום על שמך, לכן אינך צריך לפתוח תיק חדש אם אתה מחליף את
המטפלת. עם זאת, זכור כי עליך לעדכן בביטוח הלאומי את פרטי המטפלת החדשה.
> אם הינך מעסיק עובדים נוספים במשק בית (עוזרת בית, מטפלת סיעודית, גנן וכדומה..)
באפשרותך לדווח עליהם באותו התיק. פשוט דווח על כל עובד בטופס נפרד.

 
כל הזכויות שמורות ל"נני'ס" . האתר אינו אחראי לתוכן המודעות המפורסמות בו.
העתקת תוכנו והפצתו של המידע המופיע באתר אסורה עפ"י כל דין.
עיצוב:
 
Totus Graphics